Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2064
Title: Örgütsel bağlılık ve mağazacılık sektörü çalışanları üzerine bir araştırma
Other Titles: Organizational commitment and a research on retailing sector employees
Authors: Aksel, İbrahim
Evren, Zeki
Keywords: Örgütsel Bağlılık
Duygusal Bağlılık
Devamlı Bağlılık
Zorunlu Bağlılık
Personel Güçlendirme
Organizational Commitment
Affective Commitment
Continuance Commitment
Normative Commitment
Employee Empowerment
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Örgütsel bağlılık, çalışanın içinde bulunduğu örgüte yönelik taşıdığı bağlılık duygusunun kuvvetini ifade etmektedir. İşbirliği, paylaşım, personel eğitimi, kariyer olanakları ve takım çalışması kanallarıyla bir örgüte mensup çalışanların karar alma sürecine katılım ve kişisel yetkinliklerin gelişimi olarak tanımlanan personel güçlendirme politikasının etkili ve etkin bir biçimde ilerleyebilmesi adına, öncelikle işgörenlerin bağlılık düzeylerinin arttırılması sağlanmalıdır. Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütleri ile bağ kurmalarını sağlayan faktörleri ortaya koyarak personel güçlendirmenin mağaza yönetimindeki rolü ve önemine vurgu yapmaktır. Bu doğrultuda, örgütsel bağlılığın kavramsal çerçevesi çizilerek bağlılığı etkileyen unsurların neler olduğu tartışılmakta ve örgütsel bağlılığa yönelik çeşitli sınıflandırma ve yaklaşımlar bağlamında örgütsel bağlılığın sonuçları ve personel güçlendirmeyle ilişkisi incelenmektedir.
Organizational commitment reflects the strength of the sense of dependence possessed by employees for their organizations. Employee empowerment defined as the participation of employees to the decisionmaking process and the empowerment of personal abilities through the channels of cooperation, share, personnel education, career possibilities and team work is important for the development of organizational commitment. This study primarily aims to present underlying factors behind organizational commitment in order to highlight the role and importance of employee empowerment for retailing sector. Within this direction, the conceptual framework of organizational commitment is specified and the effective factors of te commitment are discussed. Additionally, through dominant approaches and classifications based on organizational commitment, the relationship between consequences of organizational commitment and employee empowerment is analyzed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2064
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeki Evren.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.