Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2081
Title: Tedarik zinciri ağ tasarımı
Other Titles: Supply chain network design
Authors: Saral, Ayşe
Keywords: Tedarikçi Seçimi
Analitik Hiyerarşi Prosesi
Dağıtım Kanalı
Tedarik Zinciri
Supplier Selection
Analytic Hierarchy Process
Distributor
Supply Chain
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde giderek artan rekabet ortamında işletmeler, bir adım önde olmak ve ayakta kalabilmek adına yüksek kalitede hizmet ve servis vermek durumundadırlar. Hedef pazarlarını sürekli olarak geliştirmek ve daha ucuz, kaliteli ve iyi hizmet verebilmek adına tedarik zinciri yönetimine yönelmelidirler. Bu çalışmada; bir gıda firması için tedarik zinciri ağının tasarım problemi iki aşamalı olarak ele alınmıştır. İlk aşamada firmaya ait bilgiler ve çalışma verileri doğrultusunda, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak tedarikçilerin sıralanması ve en iyi tedarikçinin seçim problemi ele alınmıştır. Elde edilen tedarikçi sıralaması doğrultusunda hangi tedarikçiden ne kadar sipariş verilmesi gerektiği belirlenmiştir. İkinci aşamada ise tedarik zincirinin bir diğer elemanı olan dağıtım kanalı seçimi ve en iyi rotanın belirlenmesine odaklanılmıştır. Dağıtım kanalı seçiminde yine AHP yöntemi kullanılmış ve matematiksel model yardımıyla taşınacak optimum miktarlar belirlenmiştir.
In today's increasingly competitive environment, companies need to provide a high quality service in order to stay one step ahead and survive. In order to provide good quality and service and improve market sizes continously, companies should lead to supply chain management. In this study; the problem of designing a supply chain network for a food firm is considered in two stages. In the first stage, the ranking and selection decision of suppliers is analyzed using Analytical Hierarchy Process (AHP) method with the information and data of the firm. Based on the obtained results, it has been determined how much order should be given from which supplier. The second stage focuses on the selection of the distributor, which is another component of the supply chain and the determination of the best route. The AHP method has been used again in selecting the distributor and optimum quantities are determined via a mathematical model.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2081
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Saral.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

236
checked on May 6, 2024

Download(s)

206
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.