Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2112
Title: Öğrencilerin yabancı dil eğitimine ilişkin algıları
Authors: Bayğu, Sultan
Zeynep Meral Tanrıöğen
Keywords: Yabancı Dil Eğitimi
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası sınırların kalması, teknolojik gelişmeler, ülkeler arası turizm, kültürel ve beşeri ilişkiler ve yabancı dil bilgisiyle donanımlı insan gücü ihtiyacının artmasıyla birlikte dünyada ve ülkemizde yabancı dil öğrenimine yönelik ihtiyaç artmıştır. Öğrencilerin yabancı dil eğitimine karşı algıları içsel motivasyonu sağlaması açısından önemli olup bir çok faktör öğrencilerin yabancı dil eğitimine karşı olan ilgi ve güdülenmelerini etkilemektedir. Yabancı dil öğreniminin ülkemizde istenilen seviyede edinildiğini söylemek mümkün değildir. Buna sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. Gerekli dil donanımı ve yeterlilikte olmayan öğretici dezavantajları, dil öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerde görülen eksiklikler, kalabalık sınıflar, öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı geliştirdikleri olumsuz tutum ve algılar, öğrenilen dilin kullanımı için oluşturulamayan dışsal çevre ve ailelerin bu konudaki olumsuz tutum ve algıları olarak özetlenebilir. İlköğretim okulları yabancı dil programı 2. Sınıflardan itibaren başlamakta olup 2. 3. ve 4. sınıflarda haftada 2’şer ders saati, 5. ve 6. Sınıflarda 3, 7 ve 8. Sınıflarda 4’er saat zorunlu olarak öğretilmektedir.İlköğretim okullarında öğrencilerin yabancı dil eğitimine ilişkin algılarını inceleyen bu çalışmanın amacı, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dile karşı olan algılarını çesiyli açılardan inceleyerek öneriler sunmaktır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2112
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sultan Bayğu kapak.docx19.2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sultan Bayğu onay.pdf219.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Sultan Bayğu tez.docx96.35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.