Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2120
Title: İş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi
Other Titles: Analysis and improvement of business processes
Authors: Orhan, Nurten
Keywords: İş Süreci
Süreç Yaklaşımı
Süreç Analizi
Süreç İyileştirme
Business Process
Process Approach
Process Analysis
Process Improvemen
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Teknolojinin ve bilginin hızlı geliştiği ve değiştiği günümüz koşullarında, işletmelerin rekabetçi ortamlarda mücadele etmesi ve ayakta kalabilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Müşterilerin beklentilerine ancak en doğru şekilde cevap verebilen işletmeler, gelecekte varlıklarını sürdürebileceklerdir. Bu nedenle işletmeler, en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve müşterinin istekleri doğrusunda süreçlerini daha fazla nasıl iyileştirebileceklerini araştırmakta ve bunun için çeşitli yöntemler uygulamaktadırlar. Bu çalışmada, süreç yönetimi ve analizinin önemi üzerinde durulmuş, uygulamadaki gereklilikler ortaya konularak süreçlerin iyileştirilmesi için hedeflenen çalışmalar anlatılmıştır. Ayrıca otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren bir A firmasında yapılmış olan örnek uygulama incelenmiştir. Yalın altı sigma teknikleri ve sürekli süreç iyileştirme anlayışıyla, şirket karlılığı ve müşteri beklentileri doğrultusunda; verimlilik, ıskarta ve rötuş oranları üzerinde önemli iyileştirmeler kaydedildiği, israfların azaltıldığı ve süreçlerin daha hızlı çalışır hale getirildiği görülmüştür.
In today's rapidly changing and developing world of technology and information, it becomes increasingly difficult for enterprises to compete and survive in competitive environments. Companies that can only respond to customers' expectations in the most accurate way will be able to sustain their assets in the future. For this reason, companies are investigating how to better improve their processes at the lowest cost, the best quality and the customer's willingness, and apply various methods to this. In this study, the importance of process management and analysis is emphasized, the requirements for implementation are put forward and the studies aimed at improving processes are explained. In addition, a sample application made in a company operating in the automotive subsidiary industry has been examined. The techniques of The Lean Six Sigma with its continuous improvement process understanding, business profit, customer expectations has recorded important improvements on the ratio of waste and refined products. Wastage has been reduced and the process has accelerated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2120
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nurten Orhan.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 6, 2024

Download(s)

418
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.