Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2156
Title: An analysis of assessment and evaluation activities in the schools of foreign languages in Turkey
Other Titles: Türkiye'de yabancı diller yüksekokullarında yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi
Authors: Turan Paker
Dursun, Gülce
Keywords: Ölçme Değerlendirme
Dört Beceri
Alt Beceriler
Yabancı Diller Yüksekokulu
Assessment and Evaluation
Four Skills
Sub-Skills
School of Foreign Languages
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada üniversitelerin yabancı diller yüksekokullarında ölçme ve değerlendirme etkinlikleri incelenmiştir. İngilizce öğretiminde düzeylere göre dört dil becerisi öğretildiğinden bu becerilerin ve alt becerilerinin çeşitli sınav türleri ve ölçme araçlarıyla nasıl ölçüldüğü araştırılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını 3 özel, 7 devlet olmak üzere toplam 10 üniversitenin yabancı diller yüksekokulları oluşturmuştur. Katılımcılarla betimleyici çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmış ve anket yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan tüm yabancı diller yüksekokullarında belirli sayıda yeterlik, yerleştirme, başarı sınavları ve quiz tipi ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca her sınav türünde dört dil becerisi ve alt becerileri ölçülmekte ve bu amaçla çeşitli ölçme-değerlendirme etkinlikleri yapılmaktadır. Ek olarak, sınavlarda dil becerilerinin yanısıra kelime ve dilbilgisini ölçme ve değerlendirmeye yönelik etkinlikler de bulunmaktadır.
In this study, the assessment and evaluation activities in Schools of foreign languages of various universities in Turkey have been examined. As four language skills are taught in various levels in the curriculum, we aimed to find out how these skills and their subskills have been assessed through various test types and assessment tools. The participants of the study were the Schools of Foreign Language in 10 universities in Turkey, 3 of which were private and 7 of which were state universities. As a descriptive research design, the data were collected through a questionnaire. According to the findings of the study, a certain number of various test types such as proficiency, placement, achievement are prepared and administered in schools. In addition, four language skills and subskills are assessed through various assessment tools as well as language use and vocabulary.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2156
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülce DURSUN YL.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

32
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.