Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2458
Title: Döküm hataları ve önlenmesi için tasarım yöntemleri
Other Titles: Casting defects and design methods for prevention
Authors: Akar, Mustafa
Keywords: Döküm
Kalıp
Maça
Şablon
Casting
Mold
Core
Pattern
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Endüstriyel üretimde önemi bir yer tutan farklı malzemelerin döküm tekniği, döküm yöntemleri, kalıp ve maça tekniği, kalıplamada ve dökümde oluşan hatalar ve bu hataların giderilmesi bu çalışmanın esasını oluşturmuştur. İnsanlık tarihinde metallerin keşfi ile metal işleme ve şekillendirme hemen hemen aynı anda hayata geçirilmiştir. Bu anlamda dökümcülük ve döküm tekniği çağlar boyunca gelişimini sürdürmüş, günümüz bilgi çağında ise similasyon ortamında olası hatalar ve giderilme yöntemleri önceden öngörülerek hatasız, kaliteli, daha ekonomik ve daha dayanıklı son ürün eldesi sağlanmıştır.
Casting techniques, casting methods, mold and core techniques, molding sand casting mistakes and elimination of these faults are the basis of thiswork. In the history of mankind, the discovery of metals and metal machining and shaping have been realised almost at the same time. In this sense, the casting and casting technique has continued todevelop during the ages. Intoday's information age, the mistakes and the methods of elimination are predicted before hand in the similation environment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2458
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Akar.pdf5.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mustafa Akar Onay.pdf289.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

320
checked on May 6, 2024

Download(s)

488
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.