Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2512
Title: Okullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar ( Denizli İli Çivril İlçe örneği )
Authors: Adalı, Cennet
Keywords: İngilizce Öğretmeni
Denizli
Çivril
İngilizce Öğretimi
Sorunlar
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli Çivril ilçesinde okullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın evreni 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Çivril ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan İngilizce öğretmenlerinden oluşmaktadır. Söz konusu evrendeki 53 İngilizce öğretmenine ulaşılarak ölçeği eksiksiz dolduran 48 İngilizce öğretmeninden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olarak likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı ise .88 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, İngilizce öğretmenleri okullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin “Yeni ölçme ve değerlendirme araçları tasarlama” önermesine “Hayır” düzeyinde en yüksek derecede katılım gösterirken, “İngilizce öğretim programına uygun plan yapma” önermesine “Evet” şeklinde en düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Buradan hareketle İngilizce öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme araçları tasarlamayla ilgili sorun yaşamazlarken İngilizce öğretim programlarına uygun plan yapmada sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Genel ortalamanın ise “Kısmen” düzeyinde olduğu görülmüştür. İngilizce öğretmenlerinin alanıyla ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin düşüncelerinin “Kısmen” düzeyinde olduğu ve alanlarıyla ilgili bazı alanlarda zaman zaman sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Denizli ili Çivril ilçesinde okullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, hizmet süresi değişkenine göre fark bulunmazken; cinsiyet ve okul türüne göre anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2512
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cennet Adalı.docx299.43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cennet Adalı onay.pdf396.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

312
checked on May 6, 2024

Download(s)

830
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.