Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2516
Title: Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri
Other Titles: Reflective thinking skill grades for problem solving by students at science and art centers
Authors: Gözeten, İlhan
Keywords: Bilim ve Sanat Merkezi
Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi
Sorgulama
Değerlendirme
Nedenleme
Science and Art Center
Reflective Thinking Skill Towards Problem Solving
Questioning
Evaluation
Reasoning
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini incelemektir. Bu amaçla, Denizli Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 103’ü kız, 124’ü erkek olmak üzere toplam 227 öğrenci araştırmaya dahil olmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kızılkaya ve Aşkar (2009) tarafından geliştirilen ‘Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek, ‘Sorgulama’, ‘Değerlendirme’ ve ‘Nedenleme’ olmak üzere üç faktörden ve 14 maddeden meydana gelmektedir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan Kız öğrencilerin “Değerlendirme” ve “Genel” problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin erkek öğrencilerden daha yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Araştırmada lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin “Sorgulama”, “Değerlendirme”, “Nedenleme” ve “Genel” problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin, ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerden daha yüksek seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin devam ettikleri sınıf düzeyi dikkate alındığında, sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin diğer sınıflara devam eden öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinden düşük çıktığı görülmüştür.
The purpose of this study was to investigate the Science and Art Center students’ reflective thinking skills’ towards problem solving. For this purpose, 227 students who were 103 female, 124 male students from Denizli Science and Art Center, were participated to this study. The data collection tools used in this study was ‘Reflective Thinking Skill Scale Towards Problem Solving’ developed by Kızılkaya & Aşkar (2009). The scale was consisted of 14 items grouped in three dimensions namely questioning, reasoning and evaluation. The results of this research indicated that the reflective thinking skills towards students’ problem solving were very high. Female students had higher level of reflective thinking skills towards problem solving compared to male students on “Total” and “Evaluation” dimensions. It was found that students from high schools had more positive reflective thinking skills towards problem solving for all dimensions; questioning, reasoning and evaluation than those attending from middle schools. Additionally, considering the class levels, it was found that eighth grade students’ reflective thinking skill towards problem solving level was significantly lower than the other grade levels.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2516
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İlhan Gözeten.docx820.72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
İlhan Gözeten onay.pdf311.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.