Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2522
Title: 2-6 yaş arası çocukların dil kullanımı üzerine bir inceleme: Denizli örneği
Other Titles: A review on the using language of children between 2-6 ages: example of Denizli
Authors: Kerim Demirci
Baykal, Mevlüt
Keywords: Dil Yanlışları
Çocuk Dili
Sözcük Oluşumu
Metatez
Birleştirme
Kısaltma
Mantıksallaştırma
Telaffuz
Language Usage Errors
Child Language
Word Formation
Metathesis
Compounding
Abbreviation
Logical Naming
Pronunciation
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı çocukların konuşurken yaptığı sözcük yanlışları, mantık yanlışları ve telaffuzdan kaynaklanan dil kullanım yanlışlarının sebeplerinin araştırılmasıdır. Daha sonra bu yanlışların analoji, yakıştırma, kalıplaşma, son ekleme, kısaltma, ödünçleme, yerlileştirme, derleme, tipik/karakteristik deyiş, birleştirme, ikileme, değiştirim, metatez, çocuk dili ve mantıksallaştırma adı verilen sözcük oluşturma yöntemlerinden hangisi kullanılarak oluşturulduğunun tespit edilmesidir. Seçilen okullardan 2-6 yaş arası çocukların sözcükleri, veri toplama aracı olarak önceden hazırlanan üç sayfalık form yardımıyla toplanıp içerik analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiş, ait olduğu kavramlara göre listelenmiştir. Yurt dışında konuyla ilgili çokça araştırma yapılmasına rağmen, ülkemizde yeterince işlenmeyen bu konuya katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Çocukların dile kazandırdığı birçok sözcüğü dikkate aldığımızda konunun önemi ortaya çıkmaktadır.
The purpose of this study is to investigate the causes of language usage errors caused by the word errors, logic errors and pronouncements made by children during the conversation. After that; another reason of this project is to determine which word formation methods named analogy, made-up words, stereotype, suffixation, abbreviation, borrowing, purification, characteristic expression, compounding, combination, reduplication, substation, metathesis, child language, logical naming are used to find the reasons of the mistakes. The words of between 2-6 age children from chosen schools were listed to a belonged concept after categorized by using content analysis technique with the help of 3 pages form that arranged before as data collection tool. Despite the fact that, lots of research has been made in abroad, there is not much research in Turkey and this project will contribute this issue. When we consider the words that are used by children, the importance of the issue will be understood more.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2522
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mevlüt Baykal.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.