Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2561
Title: Büyüme sürecindeki Kobi’lerin yönetim ve organizasyon sorunları “Denizli örneği”
Other Titles: Managerial and organizational problems of by the sme’s during growth process “sample Denizli”
Authors: Doğan, Erkan
Keywords: Büyüme
Sorun
Yönetim
Organizasyon
KOBİ
Growth
Problem
Management
Organization
SME
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin % 99'u Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) statüsündedir. KOBİ'lerin gelişimini devam ettirmesi ve büyümesi, ülke ekonomisi ve istihdam açısından çok önemlidir. Bu nedenle KOBİ’lerde yönetim ve organizasyon konusu gelişme ve büyümenin en önemli anahtarıdır. Günümüzün yoğun rekabet ortamında KOBİ’lerin yönetim ve organizasyon becerilerini geliştirmeleri için yönetimsel ve örgütsel sorunlarının daha iyi tespit edilmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Denizli ilinde faaliyet gösterenKOBİ’lerin büyüme sürecinde yaşadıkları yönetim ve organizasyon sorunları araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma evrenindeki KOBİ’ler hakkında; yönetim ve organizasyon yapısı, planlama, karar alma, insan kaynakları ve yetki devri gibi 5 temel konuüzerinde anket yöntemi kullanılarak çalışma yapılmıştır.
99% of the companies located in our country are counted as small and medium-sized enterprises (SME). It is very important for the SMEs to continue growing and developing for the sake of employment and economy of the country. Therefore, the subject of management and organization in the SMEs is the key to development and growth of SMEs. In the fierce competition environment of today, more research is required to determine the managerial and organizational problems of the SMEs inorder to develop management and organization capabilities. In this work, a research is conducted to determine the managerial and organizational problems encountered by the SMEs located in Denizli during their growth process. The research has been performed using surveys with the SMEs in the research space for the following topics; management and organization, planning, decision making, human resources and delegation of authority.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2561
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erkan Doğan.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Erkan Doğan.docx1.4 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on May 27, 2024

Download(s)

220
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.