Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2645
Title: Diabetin oküler kan akımına etkisinin dinamik kontur tonometri ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of ocular blood flow by dynamic contour tonometer in patients with diabetic retinopathy
Authors: Özen, Serkan
Advisors: Avni Murat Avunduk
Keywords: Dinamik kontur tonometre
Diabetik retinopati
Oküler kan akımı
Tonometre
Oküler nabız amplitüd (OPA)
Dynamic contour tonometer
Diabetic retinopathy
Ocular blood flow
Tonometer
Oculer pulse amplitude
Abstract: DRP'nin oküler kan akımı üzerine olan etkisinin anlaşılabilmesi için oküler kan akımını değerlendirebilmek önem arz etmektedir. Bu çalışmada diabetik retinopatinin oküler kan akımı üzerine olan etkilerinin, Pascal dinamik kontur tonometrisi ile araştırılması ve Pascal dinamik kontur tonometri ölçümlerini etkilediği düşünülen faktörlerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğinde Ocak 2012-Mayıs 2012 tarihleri arasında muayenesi yapılan ardışık 50 Proliferatif Diabetik Retinopatili (lazer tedavisi uygulanmış) göz (Grup 1), 50 Nonproliferatif Diabetik Retinopatili(lazer tedavisi uygulanmamış) göz (Grup 2) ve 50 sağlıklı göz (Grup 3) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar, OPA ölçümünü de içeren tam oftalamolojik muayeneden geçirildiler. PDRP (lazerli) grubundaki olguların OPA(oküler puls amplitüd) ortalaması (2,6 ± 1,4), NPDRP (lazersiz) grubundaki (3,3 ± 1,1) olgulara göre anlamlı olarak düşük bulundu. (p=0,006<0,01). PDRP(lazerli) ve NPDRP(lazersiz) grubundaki olguların OPA ortalaması ile kontrol grubundaki olguların OPA ortalaması(3,1±1,0) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. (p>0,05). Tüm gruplarda OPA değerleri ile Sistolik Arter Basıncı değerleri arasında ve sistolik-diastolik basınç farkı değerleri arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edildi. Ülkemizde sıkça görülen DRP'li olgulardaki oküler kan akımını pascal dinamik kontur tonometre ile ölçülen OPA değerini kullanarak, kontrol olguları ile karşılaştırdık. Gruplar arasında PDRP'li grupta OPA anlamlı düşük tespit edildi. Anahtar kelimeler: Dinamik kontur tonometre, diabetik retinopati, oküler kan akımı, tonometre,oküler nabız amplitüd(OPA)
Cases of diabetic retinopathy, pulsatile ocular blood flow and choroidal blood flow have been reported to be reduced. Alterations in ocular blood flow, which is thought to be secondary to diabetic retinopathy, is hypothesized to lead to both low perfusion pressure and insufficient autoregulation. Aim of this study was to evaluate the ocular pulse amplitude (OPA) ,ocular blood flow and the ocular factors that effect OPA in diabetic retinopathy using dynamic contour tonometry (DCT). Study was performed on 50 eyes of 50 patients that have PDRP(with panretinal photocoagulation),50 eyes of patients that have NPDRP(without panretinal photocoagulation), 50 eyes of 50 patients that have no ocular pathology in the routine eye examination. All patients underwent complete ophthalmic examination including ocular pulse amplitude values determined by dynamic contour tonometry. In PDRP group mean OPA was 2,6 ± 1,4mmHg. İn NPDRP group mean OPA was 3,3 ± 1,1mmHg. In normal group mean OPA was 3,1±1,0mmHg. There was significant difference between groups. PDRP group?s mean OPA was significantly lower than the NPDRP?s mean OPA(p=0,006<0,01). And also there was a significant positive correlation between OPA and systolic blood pressure in all groups. Diabetic retinopathy is a common situation in our country. Ocular pulse amplitude(OPA) that indirectly reflects ocular blood flow was meausured by dynamic contour tonometry in patients with diabetic retinopathy,compared with controls. There was significant difference in the OPA values between healty, PDRP and NPDRP. Key words: Dynamic contour tonometer, diabetic retinopathy , ocular blood flow, tonometer,oculer pulse amplitude
URI: https://hdl.handle.net/11499/2645
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serkan Özen.pdf903.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

80
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.