Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27981
Title: Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri
Other Titles: The effects of home-based dialogic reading intervention on 4-5-year-old children’s language development
Authors: Işıkoglu Erdoğan, Nesrin
Şimşek, Zeynep Ceren
Canbeldek, Merve
Keywords: Diyaloğa Dayalı Okuma
Erken Çocuklukta Okuma
Ev Merkezli Okuma
Okuma Müdahalesi
Dil Gelişimi
Dialogic Reading
Reading in Early Childhood
Home-Based Reading
Reading Intervention
Language Development.
Publisher: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Source: Işıkoğlu Erdoğan, N., Şimşek, Z. C. & Canbeldek, M. (2017). Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 789-809.
Abstract: Ev merkezli diyaloğa dayalı kitap okumanın 4-5 yaş çocuklarının alıcı ve ifade edici dil gelişimlerine olan etkisini inceleyen bu araştırmada paralel karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, 32 ebeveyn ve çocukları dâhil edilmiştir. Ebeveynlere diyaloğa dayalı okuma hakkında bilgilendirici seminer verilmiş, daha sonra ebeveynlerden 6 hafta boyunca haftada 3 gün çocuklarına diyaloğa dayalı kitap okumaları istenmiştir. Katılımcı çocukların dil gelişimlerini ölçmek için “TEDİL” ön-son test olarak uygulanmıştır. Nitel veriler ise ebeveynlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 6 hafta boyunca tutulan okuma günlükleri aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda ev merkezli diyaloğa dayalı kitap okumanın çocuklarının dil gelişimlerini olumlu etkilediği saptanmıştır.
In order to examine the effects of home-based dialogic reading intervention on 4-5 year-old-children’s language development, the convergent parallel design was selected as a mixed research method. The participants of the study were 32 parents and their children. Informative seminars on dialogic reading were given to the participant parents and later they were asked to read their children three days per week for six weeks. "TEDİL" was used as a pre-and posttest assessment for language development. For the qualitative data collection, semi-structured interviews were conducted with parents, and they kept reading logs for 6 weeks. The results of the study showed that the home-based dialogic reading intervention improved children’s language scores.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27981
ISSN: 1301-9058
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ev merkezli diyaloğa dayalı.pdf639.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

94
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.