Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3189
Title: Cort 5 düşünme programı aracılığıyla sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri
Other Titles: Critical Thinking Skills and Dispositions of Prospective Classroom Teachers Trough CoRT 5 Thinking Program
Authors: Çatalbaş, Gülsüm
Advisors: Emel Sarıtaş
Keywords: Eleştirel düşünme
Eleştirel düşünme becerileri
Eleştirel düşünme eğilimleri
CoRT düşünme programı
Sınıf öğretmeni adayları
Critical thinking
Critical thinking skills
Critical thinking dispositions
CoRT thinking program
Prospective classroom teachers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, CoRT 5 düşünme programının sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme beceri ve eğilimlerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen, 2016-2017 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören dördüncü sınıf 21 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubuna beceri temelli düşünme programlarından biri olan CoRT düşünme programının beşinci bölümü uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları; katılımcı ve araştırmacı günlükleri, gözlem notları ve uygulama bitiminde yapılan yarıyapılandırılmış görüşmelerdir. Araştırmanın verileri tematik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; CoRT 5 düşünme programı uygulamasında karşılaşılan düşünme zorluklarında, düşünme zorluklarına bulunan çözümlerde ve CoRT 5 düşünme programının öğrenme çıktılarında eleştirel düşünmeye ilişkin göstergeler ortaya çıkmıştır. CoRT 5 düşünme programı uygulamasının sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerilerini ve eğilimlerini geliştirmeye yönelik katkılar sağladığı görülmüştür. Sınıf öğretmeni adayları eleştirel düşünme eğitiminde daha çok beceri temelli yaklaşıma yönelik eğitimin daha etkili olacağını belirtmiştir.
The aim of this research is to investigate how CoRT 5 thinking program affects the critical thinking skills and dispositions of prospective classroom teachers. The research was designed as a case study. The study group was chosen via criterion-based sampling method and a total of 21 prospective teachers attending Primary Education Department at Faculty of Education at Pamukkale University participated in the research. The fifth chapter/section of the CoRT thinking program, which is one of the skills-based thinking programs, was implemented to the study group. Participant and researcher diaries, observation notes and semi-structured interviews made after the implementation were used as data collection tools. As for the data analysis, the thematic analysis method was used. Results showed that; there were signs of critical thinking in the learning outcomes of the CoRT 5 thinking program, and in the thinking problems encountered during the implementations and solutions for these problems. The implementation of the CoRT 5 thinking program contributed to the critical thinking skills and dispositions of the prospective classroom teachers. The prospective classroom teachers indicated that training for the skill-based approach would be more effective for the critical thinking education.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3189
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsüm Çatalbaş.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.