Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3191
Title: Öğrenci başarısı ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişki (Denizli basma sanayii ortaokulu örneği)
Authors: Sofuoğlu, Hasan
Keywords: Eğitim Ekonomisi
Sınav Başarısı
Öğrenci
Aile
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çocuğun sürekli olarak etkileşim halinde bulunduğu ailesinin sosyo-ekonomik durumu, çocuğun gelişimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, öğrenci başarısı ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişki,Denizli Basma Sanayii Ortaokulu öğrenci ve ailelerine ilişkin verilerle incelenmiştir. Konu yedi alt problemde incelenmiştir. Birinci alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile ana-baba mesleği arasındaki ilişkiyi incelemektedir.İkinci alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile ana-babanın mezuniyet durumu arasındaki ilişkidir. Üçüncü alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile ailenin gelir durumu arasındaki ilişkidir. Dördüncü alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile evdeki çocuk sayısı arasındaki ilişkidir. Beşinci alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile ikamet yeri arasındaki ilişkidir. Altıncı alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile cinsiyet arasındaki ilişkidir. Yedinci alt problem öğrencilerin sınav başarı puanları ile ailevi durum arasındaki ilişkidir.Araştırma sonuçlarına göre; anne-babanın eğitimdurumu ve mesleki özellikleri, öğrenci başarısı üzerinde etkilidir. Yüksek statülü işlerde çalışan ya dayükseköğrenim mezunu olan ana-babaların çocuklarının başarı ortalamaları daha yüksektir. Ailenin aylık gelirin düşük olması, evdeki çocuk sayısının çok olması, kalınan evin kira olması gibi ailevi sosyo-ekonomik etmenler, öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitimciler, ailesinin sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak sorun yaşayan öğrencilerin, fiziki gereksinimlerinin karşılanması yönünde yardım ve destek sağlayabilecek yöntemleri aramalıdır. Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden aile sosyo-ekonomik özelliklerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Benzer bir araştırma imam-hatip ortaokullarına, genel ve mesleki-teknik liselerinde yapılmalıdır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3191
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan Sofuoğlu (Tezsiz).docx232.99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

208
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.