Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAbdurrahman Şahin-
dc.contributor.authorToraman, Mehtap-
dc.date.accessioned2015-06-22T13:40:53Z
dc.date.available2015-06-22T13:40:53Z
dc.date.issued2013-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/349-
dc.description.abstractMüzik öğretmenlerinin müzik eğitimi ile ilgili görüş ve deneyimlerinden yola çıkarak, müzik dersi öğretim programının uygulanışındaki destekleyici ve engelleyici faktörleri saptamak ve bunların program geliştirme bağlamında değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına yer verilmiş ve durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma alanını Batı Anadolu’da şehir merkezi ve merkeze bağlı köylerinde bulunan, ilköğretim okullarında 2011-2012 ders yılında görev yapmakta olan Müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırma problemine ilişkin zengin bilgi kaynağı olabilecek on katılımcı, Kartopu Örnekleme tekniğine başvurularak belirlenmiştir. Eldeki araştırmada, önceden ana çizgileri belirlenmiş ve daha sonra görüşme esnasında sonda soruların eklendiği yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen nitel veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş; öğretmenlerin görüşme esnasındaki ifadelerinden bulgular elde edilmiştir. Bulgular, öğretmenlerin müzik dersinin fayda boyutuna değinmelerine rağmen üzerlerinde yüksek not baskısı yaşadıklarına; Müzik dersinin veli, idare, öğrenci ve diğer alan öğretmenleri tarafından önemsiz olarak görüldüğüne dair dikkate değer kanıtlar sunmaktadır. Öğretmenlerin önem boyutundaki sorunlara ek olarak, müzik dersi öğretim programını uygulama sürecinde karşılaştıkları engelleyici deneyimleri de, müzik öğretim programının kazanım, içerik, öğrenme öğretme süreci ile ölçme değerlendirme boyutlarının program düzenleme (revision) bağlamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Aim of this research is to determine supportive and preventive factors of performing musical arts curriculum and to evaulate these factors in order to improve the curriculum. Qualitative method is chosen for this research. Integrated Single Case Pattern that is one of the Case Study Patterns was performed in this research. Music teachers working in schools placed in a Western Anatolian City center and its suburbs during 2011-2012 education period were chosen for the research. Ten volunteers who can present rich data about research problem were chosen by applying Snowball Sampling method. Semi-structured interview form that included pre-determined questions and possible probes was used during data collection process. Obtained qualitative data was analyzed by Content Analysis technique method. Findings were obtained from interview data. These findings reveal important evidence about how teachers feel pressure of giving students high scores despite they think of the benefits of music lesson. Further music field is not seen as important by parents, management, students and teachers from other professions as other fields of study. In addition to important problems that teachers face with, preventive experiences during process of applying musical arts curriculum indicate that there is a need for revision of musical arts curriculum in gain, content, learn-teach process and evaluation points of view.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretim, müzik dersi, müzik öğretmeni, müzik öğretimien_US
dc.subjectElemantary school, musical arts curriculum, music teachers, music educationen_US
dc.titleMüzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA qualitative research on opinions of elemantary school music teachers about elemantary school musical arts course took place in elementary curriculumen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid357105en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehtap TORAMAN.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

304
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

952
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.