Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3708
Title: Emek yoğun sektörlerde sürdürülebilirlik arayışları üzerine marka ve organize perakendecilik bağlamında bir değerlendirme
Other Titles: An evaluation about sustainable way outs of labor intensive industries in terms of brand and retail chains
Authors: Bardakcı, Ahmet
Keywords: Perakende, Organize Perakende, Sürdürülebilir Rekabet Avantaj
Issue Date: 1-Mar-2008
Abstract: Within the last decade brand has been seen the only savior against China’s threat especially for labor intensive industries. Therefore alternative way outs have became invisible under the shadow of branding issue. Nevertheless, regarding advances in retailing industry both in Turkey and throughout the world and retailers’ revenues suggest that retailing is also important phenomenon to gain sustainable competitive advantage. Walmart, the retailer at the top of Fortune Global 500, has left the petrochemical giants behind it for the last few years. In contrast fascinating brands that were listed at the top of Interbrand’s most valuable brands did not get revenue as much as those retailers. Moreover, we have evidenced an expansion of Shopping Malls indicating a rapid expansion of global retailers throughout Turkey in the near future. In line with such arguments, this study aims to manifest the importance of retailing put into the agenda of labor intensive industries
Geçti¤imiz son on yılda emeğin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde Çin tehdidine karşı marka kavramı tek kurtarıcı olarak değerlendirilmiş, farklı çözüm alternatifleri markanın gölgesi altında kalmıştır. Ancak küresel perakendecilerin Türkiye ve dünyadaki hareketleri dikkate alındığında ve bunların elde ettikleri gelirlere bakıldığında, perakendecilik olgusunun sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bir perakendeci olan Walmart birkaç yıldır petrol devlerini geride bırakarak Fortune Küresel 500 sıralamasında liderliğe oturmuştur. Interbrand marka sıralamasının öncü isimleri ise elde ettikleri gelirler açısından perakendecilerin arkasında yer almşlardır. Türkiye’de hızlı bir alışveriş merkezi yapılanmasına paralel olarak organize perakende yayılımı yaşanmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışma perakendecilik olgusunun da özellikle sürdürülebilir bir rekabet gücü arayışında olan başta tekstil ve hazır giyim sektörlerinde olmak üzere, emeğin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde gündeme alınması gereken bir konu oldu¤unu ortaya koymaya çalışılmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3708
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tisk perakendecilik.pdf752.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.