Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3750
Title: Attitudes and perceptions of the students and instructors towards testing speaking communicatively
Other Titles: İngilizce hazırlık öğrencilerinin ve İngilizce okutmanlarının iletişimsel konuşma sınavına ilişkin tutum ve algıları
Authors: Paker, Turan
Höl, Devrim
Keywords: Konuşma sınavı, tutum, yeterlik sınavı, konuşma becerisi, İngilizce öğretimi
Speaking test, attitudes, proficiency exam, speaking skill, English as a foreign language
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Source: Paker, T. & Höl, D. (2012). Attitudes and perceptions of the students and instructors towards testing speaking communicatively. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültes Dergisi, 32, 13-24.
Abstract: Bu çalışmanın amacı İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin konuşma sınavına yönelik, sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasındaki deneyimlerini, tutum ve algılarını belirlemek, ayrıca okutmanların sınav sırasında kullanılan sınav ölçeği, materyaller ve konuşma sınavı süreci hakkındaki algılarını ortaya çıkarmaktır. Katılımcılar hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan orta-alt ve orta düzey olmak üzere 2 seviye grubundan toplam 210 öğrenci ve onların derslerine giren ve sınav yapan 32 İngilizce okutmanıdır. Veriler konuşma sınavı sonrası öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygulanan sormacalar yoluyla elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun daha önce herhangi bir konuşma sınavı deneyimi yoktur. Bu tür deneyimlerinin bulunmayışı onların konuşma sınavına yönelik kaygı düzeylerini artırdığı saptanmıştır. Sınavın bölümleri ve içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmalarına rağmen, bu bilgilendirme onların kaygı düzeylerinin azalmasına herhangi bir katkı sağlamamıştır. Konuşma sınavı, diğer beceri sınavlarıyla karşılaştırıldığında en zor sınav olarak görülmektedir. Öğrenciler ayrıca sınav sırasında anlatmak istediklerini tam olarak ifade edemediklerini ve bu nedenle derslerde daha çok konuşma pratiğine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Diğer yandan, öğretim elemanları konuşma sınavının uygulaması en zor sınav olduğunu ve sınav sırasında kullanılan ölçeğin yeterli olduğunu belirtmişlerdir.
This study aims to explore the attitudes and perceptions of the students and instructors towards the speaking test at a School of Foreign Languages. For this purpose, the data were collected through questionnaires delivered to two groups of participants. First group was composed of 210 students who were asked to assess their perceptions and attitudes about the speaking test as pre-, while and post-tests. Second group was composed of 32 instructors who were given a questionnaire to find out their attitudes perceptions towards the rating scale, the materials, and the procedure followed during the test and the assessment period. The students were in two levels ranging from pre-intermediate to intermediate in the preparatory program from different faculties. Our data revealed that most of the students had no experience of any speaking test before, and therefore, they had higher anxiety during the test. Among the students, speaking test was regarded as the most difficult test when compared to the testing of other language skills. Students pointed out that they could not express themselves adequately during the test, and claimed that they needed to have more oral practice in the classroom. On the other hand, the instructors emphasized that speaking test was the most difficult one to apply and assess, however, the scale and rubrics were adequate enough to assess the students’ oral performance.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3750
https://doi.org/10.9779/PUJE544
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Dec 1, 2023

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.