Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3761
Title: İlkokulda İngilizce konuşma eğitimi
Authors: Paker, Turan
Keywords: Konuşma eğitimi, ilkokul, İngilizce, aradil
Publisher: Eğiten Kitap Yayıncılık
Source: Paker, T. (2018). İlkokulda İngilizce konuşma eğitimi. E. Üstünel ve Ş. Kömür (editörler), Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi. (ss.25-42). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
Abstract: Çocukların erken yaşta ikinci bir dil ile karşı karşıya gelmesi ve ona karşı olumlu tutum oluşturması olumlu bir gelişmedir. Bu sayede çocuklar erken yaşta yabancı dil ile karşı karşıya kalması, dil ve kültüre karşı farkındalık ve olumlu tutum geliştirmeye başlaması amaçlanmıştır. Bu düzeyde amaç çocukların ilgi alanlarına, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun etkinliklerle, onların kendine güvenlerini ve yabancı dil öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmak ve ayrıca İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde eğitim programları ve öğretim materyalleri hazırlanmış, öğrencilerin duyma ve anlama, dinleme ve tanıma, eşleştirme ve fiziksel tepki verme, dinleme ve sözlü tepki verme gibi etkinlikler yoluyla dil öğrenme süreçleri desteklenmiştir. Ayrıca çocuklara yabancı dil öğretimiyle ilgili web ortamında çok çeşitli kitap, makale, web sitesi ve bloglar vardır. Bu amaçları gerçekleştirme sürecinde dikkate alınması gereken ortam ve etkenler: Öğrencileri hedef dille bir bağlam içinde karşı karşıya getirme ve anlamlı girdi sağlamak, Onların hedef dili kullanmaları için düzeylerine ve alanlarına uygun materyallerle ve ilgili görev ve etkinliklerle ortam sağlayarak ikinci dili edinmelerine katkıda bulunmak, Öğrencilerin özgüvenlerini yıkmadan yapıcı bir şekilde dönüt vermek ve hedef dili kullanmada özgüvenlerini oluşturmak, • Öğrencilerin bir aradil sürecinden geçeceğinin bilinciyle onların kendi hızlarında dil oluşum süreçlerini ve gelişimlerini teşvik etmektir. Yabancı dil öğrenimi başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar uzanan bir değişim sürecidir. Öğretmenler yabancı dil öğretimine bu etkenlerin bilinciyle yaklaşmalı ve her bir aşamada öğrencileri dili duymaya ve anlamaya, özellikle dili bir iletişim aracı olarak görmeye ve kullanmaya teşvik etmelidir. Yabancı dilde üretim süreçlerini sessiz dönem, öğrencilerin aradil dönemini yaşadıkları başlangıç düzeyi, orta düzey ve ileri düzey dönemi olarak sınıflandırabiliriz. İlkokul öğrencileri başlangıç düzeyinde oldukları için bu düzeyde ancak sessiz dönem ve aradil dönemi süreçleri üzerinde yoğunlaşabiliriz.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3761
ISBN: 978-605-2234-81-5
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. İLKOKULDA İNGİLİZCE KONUŞMA EĞİTİMİ.pdf921.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 27, 2024

Download(s)

430
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.