Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3763
Title: Tez yazım sürecinde karşılaşılan etik sorunlar
Authors: Paker, Turan
Keywords: etik, tez çalışması, tez danışmanlığı, yüksek lisans, doktora
Issue Date: 2017
Publisher: LAP Lambert Academic Publishing
Source: Paker, T. (2017). Tez yazım sürecinde karşılaşılan etik sorunlar. N. Akpınar-Dellal ve M.V. Coşkun (editörler), Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim, (Ethics in Science and Democratic Education) (ss. 47-55). Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-2-09516-7.
Abstract: Bu çalışmada tez çalışmaları sürecinde bilim etiği açısından karşılaşılan etik sorunlar üzerinde durulmuş ve tez çalışma süreçleri başlangıcından sonuna kadar çeşitli aşamalar olarak incelenmiştir. Bu aşamalar şu şekilde ele alınmıştır: tez konusu belirleme ve araştırma sorularının oluşturulması, çalışma yönteminin ve çalışma deseninin oluşturulması, veri toplama ve uygun veri toplama araçlarının belirlenmesi veya oluşturulması, verilerin araştırma sorularına göre değerlendirilmesi ve bulgular, tez yazım süreci; özellikle alan yazında yapılan atıfların ele alınış biçimleri, verilerin yazıya aktarım sorunları, tartışmada yapılan atıfların ele alınış biçimleri, Enstitülerin belirlediği yazım kılavuzlarını uyumluluk, tez danışmanının rolleri, tez savunma jüri üyelerinin rolleri ve öğrencinin rolleri.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3763
ISBN: 978-620-2-09516-7
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez Yazım Sürecinde Karşılaşılan Etik Sorunlar.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.