Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3792
Title: Katılımcı planlama için yöntem yaklaşımı Sakarya Mahallesi Parkı örneği, Denizli-Türkiye
Authors: Özdemir, Ayşe
Keywords: Katılımcı model
katılımcı planlama
işbirliği,
diyalog,
yerel yönetim
Participatory model,
participatory planning,
collaboration,
local government
Abstract: Today's societies want to be directly active in planning of the living spaces with consciousness of their value. For this reason, local authorities should also raise awareness of the complexity of the issue by including the local communities in the planning and the evaluation phases of the development process. At this point, the experience of applying the participation model, which has the goal of giving service in line with the opinion of the community, in the designated area is discussed in this study. In this context, it has been aimed to mobilize the people and contribute to the local governance by the adaptation of the PFR (planning for real) participation model in the matter of vitalization of the public space of Denizli Sarayköy Sakarya neighborhood based on the concept of "taking the action" for the people from community, who are not taking part in decision-making mechanisms, to do something. Through the example of "Sarayköy-Reservoir Park", ensuring public participation in existing planning processes, practical transfer of tools and criteria that can be used to achieve more effective participation in short, medium and long term were focused. "The method of planning for real" should be considered significant in terms of including local people in decisionmaking processes in the case of Sakarya Neighborhood in Sarayköy district and offering a shared vision for the common future. It is thought that this research will contribute at the application level as a sample area in terms of planning approach based on collaboration and dialogue between local governments and local people
Günümüz toplumları yaşam alanlarının değerinin bilinci ile planlanmasında doğrudan etkin olmak istemektedirler. Bu nedenle, yerel otoriteler de gelişim sürecinin planlama ve değerlendirme safhalarına yerel toplulukları dahil ederek konunun karmaşıklığı konusunda farkındalığı arttırmalıdırlar. Bu noktada halkın görüşü doğrultusunda hizmet verme hedefine sahip katılım modelini belirlenen alanda uygulanması deneyimi bu çalışmada ele alınmıştır. Bu kapsamda karar verme mekanizmalarında yer almayan halktan insanların bir şeyler yapmak için ''harekete geçmeleri'' kavramından yola çıkarak Denizli Sarayköy Sakarya mahallesi kamusal alanının canlandırılması konusunda katılım modeli olan GİP (gerçek için planlama) yönteminin uyarlanması ile halkın harekete geçirilmesi ve yerel yönetime katkıda bulunması hedeflenmiştir. ''Sarayköy-Su Deposu Parkı'' örneği üzerinden mevcut planlama süreçlerine halkın katılımın sağlanması, kısa, orta ve uzun vadede daha etkin katılımın sağlanması için kullanılabilecek araçlar ve kriterlerin uygulamalı olarak aktarılması üzerinde odaklanmıştır. ''Gerçek için planlama yöntemi'' Sarayköy ilçesi örneğinde yerel halkın karar alma–verme süreçlerine dâhil edilmesi ve ortak gelecek için paylaşılan vizyonu sahiplenme imkânı sunması bakımından önemli görülmelidir. Bu araştırmanın, yerel yönetimler ile yerel halk arasında işbirliği ve diyalog kurulmasına dayanan planlama yaklaşımı bakımından örnek alan olarak uygulama düzeyinde katkı koyacağı düşünülmektedir.
Description: Bu çalışma; Denizli Büyükşehir Belediyesi (Türkiye) ile Fransa ortaklığında gerçekleştirilen 2013-1-FR1-LEO05-48122 nolu Avrupa Birliği Projesinin bir kısım sonuçlarına dayanmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3792
ISSN: 2146-0574
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A 2.pdfana makale1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

168
checked on May 6, 2024

Download(s)

198
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.