Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3799
Title: Kitlesel bireyselleştirme uygulama yöntemleri
Other Titles: Mass-Customisation methods
Authors: Bardakcı, Ahmet
Keywords: Marketing, mass-customisation methods
Pazarlama, kitlesel bireyselleştirme yöntemleri
Abstract: 1990s marketing literature has evidenced the discussions of masscustomisation. The theory of mass-customisation argues to produce and deliver customized products for each individual customer. However, there is no consensus among writers in terms of terminology used to define ways to implement an effective mass-customisation strategy, but different scholars imply same approaches with different terms. The aim of this paper is to introduce the theory of mass-customisation. Then the paper endeavours to constitute a common ground for those approaches that can be used to implement an effective mass-customisation strategy.
1990’lı yıllarda pazarlama literatürü kitlesel bireyselleştirme tartışmalarına şahit olmuştur. Kitlesel bireyselleştirme teorisi her bir müşteriye özel ürünler üretilip sunulmasını savunmaktadır. Ancak ilgili literatürde bireyselleştirmenin hangi yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilebileceği konusunda bir fikir birliği bulunduğunu söylemek oldukça zordur. Çoğunlukla aynı yaklaşım farklı yazarlar tarafından farklı bir terimle adlandırılmıştır. Bu makalenin amacı öncelikle kitlesel bireyselleştirme teorisini genel hatlarıyla tanıtıp daha sonra farklı isimlerle ortaya atılan ve uygulamada kullanılabilecek yaklaşımları ortak bir çatı altında toplayarak bu konuda bir birlik oluşturmaktır
URI: https://hdl.handle.net/11499/3799
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
akdeniz.pdf298.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 27, 2024

Download(s)

78
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.