Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3904
Title: İletişimsel dil öğretim yöntemi
Authors: Paker, Turan
Keywords: iletişimsel dil öğretimi, iletişimsel yeti, öğretmen, öğrenci
Issue Date: 2015
Publisher: Pegem Akademi
Source: Paker, T. (2015). İletişimsel dil öğretim yöntemi. N. Bekleyen (editör), Dil öğretimi, (ss. 187-210). Ankara: Pegem Akademi.
Abstract: İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi bilişsel ve oluşturmacı öğrenim kuramlarına dayanır. Tarihsel süreçte bu yöntem ilk önce bir dil öğretim yaklaşımı olarak ortaya çıkmış daha sonra tüm dünyada en çok kullanılan dil öğretimi yöntemine dönüştürülmüştür. Bu yöntem İşitsel-Dilsel Yöntemden sonra 1980’li yıllardan itibaren dil öğretiminde yeni bir dönem açmıştır. Dil öğrenim sürecinde öncelikle dilbilgisi yapılarının hatasız öğrenilmesini hedefleyen İşitsel-Dilsel Yöntem ve diğer tüm yapısalcı odaklı yöntemlerin aksine İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi önceliği iletişime verir ve iletişim odaklı etkinliklerle dil öğretmeyi ve öğrenmeyi amaçlamaktadır. Globalleşen bir dünyada çeşitli ortamlarda ikinci dil veya ek bir dil öğrenme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve hedef dilde iletişimi ön plana alan bir yöntemdir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3904
ISBN: 978-605-318-248-1
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chapter 11-Iletisimsel Dil Ogretim Yontemi.pdf837.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.