Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/4003
Title: Üniversite öğrencilerinin yüksek öğretime geçiş puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between students’ academic success and their student selection exam scores in the school of sport sciences and technology
Authors: Ağbuğa, Bülent
Bozyiğit, Elif
Erdoğan, Yasemin
Keywords: Akademik başarı
Beden eğitimi
Öğrenci seçme sınavı
Spor
Source: Ağbuğa, B., Bozyiğit, E., & Erdoğan, Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin yüksek öğretime geçiş puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Journal of Strategic Research in Social Science, 3(1), 71-80.
Abstract: Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) puanı ile teorik ve uygulamalı derslerdeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı öğretim elemanları arasında her zaman sorula gelen bir fenomen olmuştur. Bundan dolayı, araştırmanın ana amacı, bu iki değişkenin önemini vurgulamak ve öğrenci seçiminde önemli bir kriter olan YGS puanı ile Akademik Başarı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümleri’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrenci işleri tarafından belgelenen okula girişte kullanılan YGS puanları ile transkript belgeleri kullanılmıştır. Akademik Başarı (Akd.B.), Uygulama Dersler Başarısı (Uyg.Drs.B.) ve Teorik Dersler Başarısı (Teo.Drs.B.) olarak iki ana başlık altında incelenmiş ve bu iki bölümün ortalaması ise Genel Başarı (Gn.B.) olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama ve teorik dersleri ortalamalarına baktığımızda uygulama ders ortalamalarının teorik ders ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, YGS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında ise istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tek-yönlü ANOVA istatistik analizi sonucunda her üç bölüm öğrencilerinin YGS puanları ile uygulama, teorik ve genel ders ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre, öğretmenlik bölümünde (diğer bölümlere göre YGS puanı yüksek olan öğrenciler) öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerde daha başarılı ancak uygulamalı derslerde daha az başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerde başarılı olmaları istenmektedir. Bunu başarmak için, bir yandan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin spor özgeçmişine verdikleri önem kadar YGS puanına önem vermeleri, özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirmeleri ve öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/4003
ISSN: 2459-0029
Appears in Collections:Spor Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.