Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/464
Title: Ratlarda siyatik sinir onarımlarında düşük doz radyasyon ve vegf (vascular endothelıal growth factor)’nin etkileri
Other Titles: The Effects of Low Dose Radiation and VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) on the repairment of Sciatic Nerve İnjury in Rats
Authors: Ramazan Hakan Özcan
Çelebi, Mustafa Tuğrul
Keywords: Estetik cerrahi anabilim dalı
Issue Date: 2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Plastik cerrahide gerek travma sonrası gerekse iyatrojenik sinir yaralanmaları ile çok sık karşılaşılır. En iyi yöntemlerle bile sinir onarımı sonrası siniri iyileşmesi hiçbir zaman %100 olamaz. Bu durum da beraberinde ciddi sekeller getirmektedir. Bu çalışmada daha önce yapılan araştırmalardan da yola çıkılarak fibrozisi engellediği gösterilen düşük dozda (700cGy) RT (radyoterapi) ve vasküler remodelingi arttırarak sinir iyileşmesini olumlu yönde etkilediği bulunan VEGF kullanılmıştır. Bu çalışmada bu tedaviye yardımcı yöntemlerin ayrı ayrı ve kombinasyonu kullanılmıştır. Çalışmada 32 adet Wistar tipi sıçan kullanıldı. Sağ arka ekstremitelerinde siyatik sinirlerde çalışıldı. Siyatik sinirler mikrocerrahi olarak tam kat kesilip epinoral yöntemle onarıldı. 8’er sıçan olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 1. Grup kontrol grubu olarak belirlendi. 2. Gruba onarımdan 24 saat sonra düşük dozda RT verildi. 3. Gruba onarım esnasında VEGF verildi. 4. Gruba onarım esnasında VEGF ve 24 saat sonra düşük dozda RT verildi. Postoperatif 6. Hafta sonunda ratların siyatik sinirleri yeni bir operasyon ile eksplore edilip makroskopik olarak değerlendirildi. Elektrofizyolojik olarak sinirlerin amplitud değerleri ve latans süreleri değerlendirildi. Sinirlerden eksizyonel biyopsi alınarak MKA (Miyelin Kalınlığında Azalma), SHSA (Schwann hücre sayısında artış),Vakualizasyon, EMA (Endonöral mesafede artış) gibi kriterlere bakıldı. Düşük dozda RT tedavisi alan grupta istatistiksel olarak olumlu gelişmeler gözlenirken, VEGF ve RT+VEGF tedavisi alan gruplarda anlamlı gelişmeler gözlenmedi. Sonuç olarak, düşük dozda RT’nin fibrozis ve skar formasyonunu engelleyerek sinir iyileştirmesine katkıda bulunduğu gösterildi. Fakat VEGF ve RT+VEGF tedavileri alan gruplarda aynı olumlu yönde etkileri bulamadık. The nerve injuries are frequently encountered in plastic surgery. Both of posttraumatic injuries and iatrogenic injuries cause this. Even after best repairment methods it can not be %100 nerve recovery.This situation brings serious sequelae with it. Early studies show the low dose (700cGy) RT (radiotherapy) inhibits fibrozis and VEGF increases vascular remodelling. Both of them effects nevre recovery positively. In this study, based on the earlier studies the combination of these treatment methods and separately these methods are used. 32 Wistar rats were used in this study. Right hind limb sciatic nerves were studied. Sciatic nerves were full-thickness cut and were epineural repaired with microsurgical method. Rats were divided into 4 groups , including 8rats . 1st group was the control group. The 2nd group rats low dose RT were given 24 hours after the repairment .The 3rd group rats VEGF were given during repairment. The 4th group rats VEGF were given during repairment and low dose RT were also given 24 hours after repairment. The sciatic nerves were sacrificied for evaluation. The macroscopically evaluation was done. Amplitude values and latency times were evaluated by Electrophysiological tests. Excisional biopsies were taken from sciatic nerves and were evaluated MKA (myelin thickness reduction), SHSA (increase in the number of Schwann cells), vacuolisation, EMA (Endoneurial increase in the distance). Lowdose treatment group had statistically positive developments. But the same statistically positive developments were not observed in VEGF and RT+VEGF treated groups. In conclusion, a low dose of RT were shown to contribute to the improvement of nerve healing by preventing fibrosis and scar formation. However, in the VEGF and RT+VEGF treated groups were not observed the same positive effects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/464
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ - M. Tuğrul Çelebi.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.