Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/477
Title: Bilyeli sonsuz vida mekanizması tasarımı ve imalatı
Other Titles: Design and manufacture of the ball worm gear mechanism
Authors: Koçak, Sait
Advisors: Ahmet Çetin Can
Keywords: Sonsuz vida mekanizması, bilyeli mil, verim
Worm gear mechanism, ball screw, efficiency
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez kapsamında, diğer dişli çark mekanizmalarına nazaran verimi çok düşük olan sonsuz vida mekanizması yerine, farklı bir tasarım geliştirilerek verim artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, bilyeli mil-somun mekanizmalarının çalışma prensipleri üzerinde araştırma yapılmıştır. Böylelikle sonsuz vida mekanizmasında kayma ile iletilen kuvvetlerin yuvarlanma hareketi ile iletilmesi düşünülmüş bu noktada çeşitli tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Birinci olarak bilye tanelerinin bilyeli millerde olduğu gibi yuvarlanarak ilerleme hareketi yapabileceği bir tasarım üzerinde durulmuştur. Ancak bu tasarımdan kısa vade de istenilen sonuçlar alınamamıştır. Daha sonra bilye tanelerinin sonsuz vida mili üzerinde helisel oyuklar içine yerleştirildiği bir tasarım geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yeni mekanizma piyasa şartlarında hazır bulunan, çevrim oranı 30 eksenler arası mesafesi 80 mm olan bir sonsuz vida redüktörünün içine yerleştirilecek şekilde güncellenmiş ve imalatı gerçekleştirilmiştir. İmalat aşamasından sonra çevrim oranları ve eksenler arası mesafeleri aynı olan, ayrıca boyutları teorik olarak doğrulanan eski tip sonsuz vida mekanizması ile yeni tip bilyeli sonsuz vida mekanizmasının verimleri deneysel olarak Dişli Verimliliği Belirleme Deney Düzeneği aracılığıyla hesaplanmıştır. Ardından bulunan teorik ve deneysel sonuçlar irdelenmiş, bilyeli sonsuz vida mekanizmasının daha verimli olduğu saptanmıştır. Bu mekanizmanın tasarımından doğan patent hakkı için buluşçuları Ahmet Çetin Can ve Sait Koçak olmak üzere Türk Patent Enstitüsüne 2014/08300 başvuru numarası ile başvurulmuştur. In this thesis, studies formed out by developing a different design in order to increase efficiency instead of very low efficient worm gear mechanism, compared to other gear mechanisms. First, the ball-screw mechanism working principles of miles was researched over. In the ball screw mechanism so that rolling motion of the forces transmitted by the sliding thought to be mediated by the various designs were performed at this point. At first the ball rolling pieces as in balled screws design focused on a motion that translation motion formed by rotation motion. However, these results could be required in the short term by design. Then on the worm gear of the ball screw unit is placed in a design has been developed helical dozes. the new design upgraded that has been developed by putting in to a market ready- worm gear reducer which has gear ratio 30, distance between axes 80 mm and after that manufactured. After manufacturing the with the same gear ratios and same axis spaces old worm gear mechanism’s which size has been proved theoretically and the new type worm gear mechanism’s efficiency is calculated by the use of Gear Efficiency Definition Experiment set, After that the results obtained experimentally and theoretically are examined, by the enhancing conditions of manufacturing it is defined that better efficiency increases are absolute. This mechanism inventors to patent rights arising from the design belongs to Ahmet Çetin Can and Sait Kocak the Turkish Patent Institute 2014/08300 has been referenced by the reference number.
URI: https://hdl.handle.net/11499/477
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10020407.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

234
checked on May 27, 2024

Download(s)

288
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.