Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/48180
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZengin, Murat-
dc.contributor.authorÖzdede, Sinem-
dc.contributor.authorDoğan, Duygu-
dc.contributor.authorAydar, Tolga-
dc.date.accessioned2023-01-09T21:36:43Z-
dc.date.available2023-01-09T21:36:43Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2536-4618-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21597/jist.990768-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1145712-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/48180-
dc.description.abstractTarihsel açıdan uygarlıkların oluşumları ele alındığında, yaşamın sürdürülebilirliğindeki en önemli doğal kaynak olan su kenarlarının tercih edildiği bilinmektedir. Günümüz kentlerinde de akarsular ve vadiler hala gerek ekolojik olarak gerekse rekreasyonel olanaklar sunmasıyla önemini korumaktadırlar. Kent içerisinde yer alan vadiler, topografik yapıları sebebiyle, kentlerdeki diğer alanlardan farklı iklim yapısı sergilemektedir. Rüzgâr koridoru olma özellikleriyle kentin nefes aldığı koridorlar olmakla birlikte, içinde oluşan topografik yapı farklılıklarından dolayı flora ve fauna çeşitliliği de sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra genellikle büyük bir hidrolojik yapının da parçasıdırlar ve hidrolojik döngünün sağlanmasında önemli bir role sahiptirler. Akarsular ise, yapıları dolayısıyla duyarlı ekosistemlerdir ve fiziki yapıları sebebiyle bağlantılılık için önemli çizgisel hatlardır. Vadi ve akarsular müdahalelere karşı hassas alanlar olmakla birlikte, rekreasyonel açıdan doğru kullanımlara yer verildiğinde kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığına da olumlu etkileri vardır. Çalışma kapsamında Denizli İli Muratdede Mahallesi Zindan Deresi’nde bir peyzaj tasarım önerisi sergilenmiştir. Alana ilişkin GZFT analizleri gerçekleştirilmiş; görsel, doğal ve kültürel çevre analizleri yapılmıştır. Bu çalışma ile hızlı kentleşme sürecinin yaşandığı vadi ve akarsu alanlarında, doğal yapının korunduğu, kentin yeşil altyapısının desteklendiği ve alternatif bir rekreasyon alanı niteliği kazanmış alanlara örnek bir proje tasarım süreci geliştirilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofIğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenizlien_US
dc.subjectvadi peyzajı ve tasarımıen_US
dc.subjectakarsu peyzajı ve tasarımı Denizlien_US
dc.subjectvalley landscape and designen_US
dc.subjectstream landscape and designen_US
dc.titleAkarsu ve Vadi Peyzajlarında Bir Tasarım Yaklaşımı: Denizli Zindan Deresi Örneğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage3152en_US
dc.identifier.endpage3162en_US
dc.departmentPAUen_US
dc.identifier.doi10.21597/jist.990768-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1145712en_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept04.01. Landscape Architecture-
crisitem.author.dept04.01. Landscape Architecture-
crisitem.author.dept04.01. Landscape Architecture-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.21597-jist.990768-1956035.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

330
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

42
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.