Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/51413
Title: Sedanter, sağlıklı, genç erkek bireylerde akut tüm vücut titreşim egzersizinin serum irisin seviyelerine etkileri
Authors: Küçükatay, Z. Melek Bor
Dalyanoğlu, Mukaddes Mergen
Toprak, Emine Kılıç
Ünver, Fatma
Özdemir, Yasin
Tekin, Ebru
Abstract: Amaç: Tüm vücut titreşim egzersizi, titreşimli bir pilatform üzerinde statik ve dinamik egzersizlerin yapılabildiği, performansı arttırmak için kullanılan egzersiz modelidir. İrisinin, egzersiz etkisiyle salınan, beyaz yağ dokunun kahverengi yağ dokuya dönüşümünü sağlayarak enerji harcanmasını arttıran bir miyokin olduğu bildirilmiştir. Önceki çalışmalarda, farklı egzersiz türlerinin serum irisin seviyelerinde yaptığı etkiler araştırılmış olmakla birlikte, sedanter, sağlıklı, genç erkek bireylerde tüm vücut titreşim egzersizinin serum irisin seviyeleri üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, tek seans uygulanan tüm vücut titreşim egzersizi protokolünü takiben olası serum irisin konsantrasyonu değişikliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve yöntem: Çalışmamıza 12 sağlıklı, sedanter erkek birey dahil edilmiştir (ort yaş 21±2,67, beden kitle indeksi 25,37±2,01 kg/m2). Egzersiz programı, titreşimli bir pilatform (Power Plate) üzerinde yapılan 9 tane egzersizden oluşmaktadır. Bireylerden egzersiz öncesi ve hemen sonrası alınan venöz kan örneklerinde, ELISA yöntemi ile serum irisin konsantrasyonu ölçülmüştür. İstatistiksel analiz için Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmış, p≤0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.Bulgular: Tüm vücut titreşim egzersizinin serum irisin seviyeleri üzerine etkileri incelendiğinde; egzersizden sonra istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış bulunmuştur (egzersiz öncesi 14,31±1,48 pg/mL ve egzersiz sonrası 15,36±1,08 pg/mL; p=0,05). Nabız ve hematokritin tüm vücut titreşim egzersizine cevaben istatistiksel olarak önemli düzeyde arttığı (sırasıyla p=0,011 ve p=0,036), kan glukozunun ise azaldığı gözlenmiştir (p=0,005). Sonuç: Sedanter, sağlıklı, genç erkek bireylerde tek seans tüm vücut titreşim egzersizi programı sonrası serum irisin seviyelerinin akut olarak artması, irisinin enerji harcanmasında olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektedir.
URI: https://doi.org/10.31362/patd.1102543
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1163613
https://hdl.handle.net/11499/51413
ISSN: 1309-9833
1308-0865
Appears in Collections:Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Tıp Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sedanter, sağlıklı, genç erkek.pdf750.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Apr 20, 2024

Page view(s)

140
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.