Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/625
Title: ÇAĞRI MERKEZİNDE İŞ TATMİNİ VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Other Titles: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION IN CALL CENTER AND BURNOUT (SYNDROME)
Authors: ÇABRİ, Canan
Keywords: Tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı, iş tatmini, çağrı merkezi
burnout, emotional exhaustion, desensitisation, individual success, job satisfaction, call centers.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı son yıllarda çağrı merkezi olarak hizmet veren sektörlerin örgüt içinde çalışma şartlarını, bireylerin yaşamış olduğu sorunları vb. durumların varlığına dikkat çekmektir. Literatürde tükenmişlik yaşayan hizmet sektörleri, insanlarla diyalog içerisinde bulunan çalışanlar, iletişimin yoğun olduğu çağrı merkezlerinin daha fazla etkilendiğini ve bu konu ile ilgili araştırmaların son zamanlarda yaygın Şekilde yapılarak bu konuya dikkat çekilmesinin sağlandığını görmekteyiz. Bu çerçevede, çalışmanın araştırma kısmı için örneklem, İstanbul'da özel bir bankanın çağrı merkezi çalışanları olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı olan iş tatmininin tükenmişlik ile ilişkisinin belirlenmesine yönelik analizler yapılarak aralarındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. The aim of this study is to catch attention to the problems or situations that individuals have faced and working conditions of the sectors serving as call centers recently. In relevant Literature, it is seen that people working in call centers feel more burnout than other people working in sectors whıch densely engage in dialogue with people. The studies about this topic have been carried out extensively in recent years. The sample fort his study is chosen as the call center customer representatives working in a private bank in Istanbul. The aim is to define the relationship between job satisfaction and burnout thanks to analysis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/625
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CANAN ÇABRİ -TEZSİZ PROJE.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
CANAN ÇABRİ İMZA.doc5.94 MBMicrosoft WordView/Open
DANIŞMAN İMZASI.doc5.98 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

66
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.