Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/728
Title: İlkokul yöneticilerinin maarif müfettişlerince yapılan rehberlik etkinliklerine ilişkin görüşleri
Authors: Birdal, Cemal
Keywords: Maarif Müfettişi
İlkokul Yöneticisi
Rehberlik
Ministry of Education Inspector
Primary Manager
Guidance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Rehberlik, Bireyin kendisini geliştirmesi, problem çözmesi ve çevreye uyum sağlaması için yapılan yardım sürecidir. Bu araştırmada ise rehberlik, eğitim–öğretim sürecinde okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri için Maarif müfettişleri tarafından yapılan yardım etkinliklerini içermektedir. Araştırmada, Maarif müfettişlerinin, ilkokul yöneticilerinin görüşlerine göre rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeylerini tespit etmek amacıyla şu sorulara yanıt aranmıştır: 1. Maarif müfettişlerinin rehberlik görevlerini yerine getirme yeterlilikleri konusunda ilkokul yöneticilerinin görüşleri nelerdir? 2. Maarif müfettişlerinin rehberlik görevlerini yerine getirme yeterlilikleri konusunda ilkokul yöneticilerinin görüşleri arasında; görev yaptıkları yerleşim birimine, cinsiyetlerine ve meslek kıdemlerine göre, anlamlı bir fark var mıdır? Tarama modeline dayalı olarak yapılan çalışmada, Maarif müfettişlerinin ilkokul yöneticilerine yaptığı rehberlik faaliyetlerine ilişkin yöneticilerin görüşleri; 1)Yerleşim birimi, 2) Cinsiyet, 3) Hizmet süresi olmak üzere üç başlık altında ve a) Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, b) Yönetim Faaliyetleri c) Mali Süreçler olmak üzere üç alt boyutta değerlendirilmiştir. Maarif müfettişlerinin, ilkokul yöneticilerine “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”, “Yönetim Faaliyetleri” ve “Mali Süreçler” ile ilgili rehberlik rollerini oynama derecesine, okul yöneticilerinin görev yaptıkları yerleşim birimi, cinsiyetleri ve hizmet süreleri açısından bakıldığında; yöneticiler, Maarif müfettişlerinin “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”, “Yönetim Faaliyetleri” ve “Mali Süreçler” konusunda rehberlik görevlerini “çok” yerine getirdiklerini belitmişler ve görüşler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın bulgu, yorum ve sonuçlarına dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/728
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cemal Birdal.docx155.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.