Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/741
Title: Liselerde görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin okul rehberlik servislerine ilişkin görüşleri (Denizli ili Çivril ilçe örneği)
Authors: Uzun, Özkan
Keywords: Okul
Rehberlik Servisleri
Çivril
Lise
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2015-2016 Eğitim öğretim yılında Denizli ili Çivril ilçesinde liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okul rehberlik servislerine ilişkin görüşlerinin neler olduğunu saptamanın yanında belirlenen değişkenlerin rehberlik servislerine ilişkin görüşleri üzerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Yöneticilerin Okul Rehberlik Servislerine İlişkin en fazla katılım gösterdikleri önermenin “Sınıf rehber öğretmenlerince öğrencilere okulda uygulanan yönetmelik ve kurallar hakkında bilgi verilmektedir.” maddesine “ Tamamen Katılıyorum” şeklinde katılım gösterdikleri görülürken en az katılım gösterdikleri önermenin ortalama ile “Okul rehber öğretmenleri okulda nöbet tutmaktadırlar.” maddesine “Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Görüşleri genel katılım düzeyi ise “Katılıyorum” düzeyindedir. Buradan hareketle yöneticilerin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin katılıyorum düzeyinde ve olumlu olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin Okul Rehberlik Servislerine İlişkin en fazla katılım gösterdikleri önermenin “Sınıf rehber öğretmenlerince öğrencilere okulda uygulanan yönetmelik ve kurallar hakkında bilgi verilmektedir.” maddesine “ Katılıyorum” şeklinde katılım gösterirken; en az katılım gösterdikleri önermenin “Okul rehber öğretmenleri okula gelmeyen öğretmenlerin yerine derse girmektedirler.” maddesine “Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Genel katılım düzeyi ise “Kararsızım” düzeyindedir. Buradan hareketle öğretmenlerin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin kararsızım düzeyinde olduğu ve olumlu/olumsuz düzeyde herhangi bir yargılarının olmadığı söylenebilir. Denizli ili Çivril ilçesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre yapılan analizler sonucunda okul rehberlik servislerine ilişkin görüşleri cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre herhangi bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerin okul rehberlik servislerinin işleyişine ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/741
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özkan Uzun Ana Bölüm.pdf954.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özkan Uzun kapak.pdf177.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Proje Onay.jpg727.37 kBJPEGThumbnail
View/Open
Etik Beyanname.jpg740.08 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

198
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.