Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/877
Title: Aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda kardiyak risk durumunun ve depresyon sıklığının araştırılması
Other Titles: Investigation of cardiac risc status and depression rate among family medicine outpatients
Authors: Tamer Edirne
Kızılkaya, Fatih Ahmet
Keywords: Framingham
Kardiyak Risk
Depresyon
Aile Hekimliği
Cardiac Risk
Depression
Family Medicine
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: This study was conducted to explore cardiac risk score and depression rate among family medicine outpatients at Pamukkale University Hospital from December 2014 till April 2015 with 195 volunteer participants. The cardiac risk score was calculated by Framingham risk scale which estimates future 10-year-coroner heart attack and the risk score in male patients was %4 and %1.2 in female patients. The depression frequency was %33,8 in male patients and %31 in female patients.
Aile Hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda depresyon sıklığını ve kardiyak risk durumunu belirlenmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine Aralık 2014-Nisan 2015 dönemleri arasında gelen 155 hasta ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Kardiyak risk durumu değerlendirmesinde gelecek 10 yıl içinde miyokard enfarktüsü (heart attack) yaşama olasılığını gösteren Framingham ölçeğine göre erkeklerde kardiyak risk %4 , kadınlarda %1,2 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların depresyon sıklığı erkeklerde %33,8 , kadınlarda %31 olarak bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/877
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Ahmet Kızılkaya.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.