Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/716
Title: Bağımsız anaokullarında çalışan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen iş doyum düzeyleri
Authors: Uludağ, Canan
Metin Yaşar
Keywords: İş Doyumu
Öğretmen
Okulöncesi
Denizli
Pamukkale
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim öğretim yılında Denizli ilinde resmi Bağımsız Anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri ve iş doyumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalışmada iş doyumu düzeylerini saptamanın yanında bazı değişkenlerin iş doyumları üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bayan, orta yaşlarda, evli ve lisans mezunu olduğu görülmüştür. İş doyum düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,95) ortalama ile “Amirimin emrindeki kişileri demokratik idare tarzı açısından ” maddesine “Memnunum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,45) ortalama ile “Velilerle rahat iletişim kurabilme yönünden ” maddesine “Çok Memnunum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerine cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu değişkenlerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülürken, yaş durumu değişkeninin iş doyumuna etkisi tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/716
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 kapak.pdf117.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
02 önbölüm.pdf248.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
03 anabölüm.pdf592.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Canan Uludağ Onay.jpg392.31 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.