Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/837
Title: Lise öğrencilerinin okula aidiyet duygularının bazı değişkenler açısından irdelenmesi
Authors: Yıldız, Taşkın Osman
Keywords: Lise Öğrencisi
Aidiyet
Tutum
Duygu
High School Student
Belonging
Attitude
Emotion
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Denizli’de öğrenim gören lise öğrencilerinin okula aidiyet duygusuna ilişkin tutumlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu saptamanın yanında belirlenen değişkenlerin aidiyet duygusu üzerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerde okula aidiyet duygusunun önemi, geliştirilmesi ve eğitimin diğer çıktılarıyla yakın ilişkisi, özellikle yurt dışında yayınlanmış, konu hakkında üretilmiş kaynakların toplamı birçok araştırmaya konu edilmiştir. Bu araştırmaların çoğunda vurgu- lanan önemli noktalardan biri okula aidiyet duygusunun öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisidir. Denizli genelinde öğrencilerin okula aidiyet tutumlarına ilişkin genel algıları ise “Kararsızım” şeklinde olmakla birlikte olumlu olduğu görülmektedir. Lise türü değişkenine göre öğrenim gördükleri lise türleri ile aidiyet tutumlarına ilişkin algıları farklılık göstermektedir. Öğrencilerden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim görenlerin aidiyet tutumlarına ilişkin algı ortalaması en üst düzeyde görülürken, Fen / Sosyal Bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin aidiyet tutumlarına ilişkin algı ortalaması ise en düşük düzeyde bulunmuştur. Cinsiyet, sınıf değişkenine göre öğrencilerinin okula aidiyete yönelik tutum puanları arasında fark görülmemektedir. Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin aidiyet tutumlarına ilişkin algıları ise farklılık göstermektedir. İlköğretim mezunu olan annelerin çocuğu olan öğrencilerin aidiyet tutumlarına ilişkin algı ortalaması en üst düzeyde görülürken, annesi lisansüstü mezunu olan öğrencilerin aidiyet tutumlarına ilişkin algı ortalaması ise en düşük düzeyde bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/837
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapak.pdf112.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Önbölüm.pdf319.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Anabölüm.pdf606.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf157.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Etik Beyanname.pdf171.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 6, 2024

Download(s)

136
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.