Browsing by Author Kamil Orhan

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Bir hazır giyim işletmesinde çıraklık eğitimi kapsamında çalışan ergenlerin öz-yeterlik inançlarının kimlik,sosyal karşılaştırma eğilimi ve demografik değişkenler bağlamında incelenmesiGüven Denizel, Ezgi
Jan-2017Doğu ve güneydoğudan göç eden bireylerin yoksulluk ve sosyal dışlanma boyutunda incelenmesi (Manisa ili örneği)Temel, Ramazan
2014Duygusal emek bağlamında çalışmanın anlamı ve işe yabancılaşmaKamber, Asiye
Jul-2019Farklı yaş gruplarında toplumsal cinsiyet rolleri algısının yansıması: denizli örneğiDalkılıç, Rabia Asya
Jan-2018GirişimcilikArmağan, Cemil
Jul-2015İşgücü kaybının nedenleri, etkileri ve alınabilecek önlemler : Denizli kablo ve tel üreticisi bir firmada araştırmaAlparslan, Emin
Jul-2019Kuşakların çalışma tutum ve alışkanlıkları: Denizli ili örneğiOk, Hicran
Jul-2019Liderlik özellikleri ile örgütlerde çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiGüneş, Şansel Temiz
Jun-2019Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ve benlik gelişimi açısından akran kıyaslaması: Denizli örneğiYeşil, Süleyman
Sep-2008Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesiGökçe, Hüseyin 
Mar-2016Türkiye’deki sosyal yardımların yoksulluğu azaltmadaki rolü (Manisa ili örneği)Temel, Hülya Yeşilyurt
Dec-2017Yükseköğretimde okuyan öğrencilerin bilişsel stilleri aracılığıyla girişimciliğe yönelik tutumlarının incelenmesi: Pamukkale Üniversitesinde bir uygulamaŞenel, Dilek