Browsing by Author Bülent Erdur

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Acil servise ev kazası ile gelen hastalarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilişkisinin değerlendirilmesiSarohan, Ahmet 
2015Acil Servise İş Kazası ile Gelen Hastalarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisinin DeğerlendirilmesiDoğanlı, Sadık Oğuz 
2017Acil serviste infron micro cor elektrokardiyografi cihazının klinik geçerlilik ve güvenilirliğiSabırlı, Ramazan 
2017Denizli ili acil sağlık hizmetleri çalışanlarında iş yükü-kontrolü, işe yabancılaşma ve tükenmişlik sendromu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiKuh, Mahmut 
2014Dispeptik ağrı tedavisinde intravenöz esomeprazol ve ranitidinin etkinliğinin karşılaştırılması: randomize, çift kör, kontrollü çalışmaEliçabuk, Hayri 
2012Farelerde kokain intoksikasyon modelinde alfa-metil dopa, deksmetotimidin, moksonidin etkinliğinin değerlendirilmesiSeyit, Murat 
2016Farelerde kokain intoksikasyon modelinde lorazepam, levetirasetam ve lorazepam-levetirasetam kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesiAvcı, Hasan 
2009Hemşirelere verilen bir günlük kardiyopulmoner resüsitasyon eğitiminin uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesiBukıran, Aytaç 
2011Kokain intoksikasyon modelinde propofol, midazolam ve ziprasidonun etkinliğinin değerlendirilmesiYüksel, Aykut 
2014Primer dismenore tedavisinde piroksikam ve diklofenak sodyumun analjezik etkilerinin karşılaştırılmasıÇamlıbel, Mehpare 
Jun-2019Renal kolik ağrıları ile acil servise başvuran hastaların tedavisinde meperidin etkinliğinin CYP2C19 gen polimorfizmi ile ilişkisinin değerlendirilmesiSayılı, Sena Baykara
2013Vertigoya bağlı bulantının tedavisinde dimenhidrinat ve metoklopramid’in etkinliğinin karşılaştırılmasıErçin, Doğan