Browsing by Author Hüseyin Bağ

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Argümantasyon temelli fen öğretiminin bilimin doğasına ilişkin görüşler ve epistemolojik inançlar üzerine etkisiBoran, Gül Hanım 
Jun-2007Fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözerken gösterdikleri üst bilişsel davranışların tespitiCaner, Fatma Yüksek
2017Fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) uygulamalarının fen öğretimine yansımalarıKarakaş, Aytaç 
2016Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda “tahmin-gözlem-açıklama” stratejisi kullanımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisinin incelenmesiYıldırım, Pelin
Jul-2012İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde probleme dayalı öğrenmenin (PDÖ) öğrenme ürünlerine etkisiBüyükdokumacı, Hatice
Jul-2006İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf fen öğretimine etkileriErgün, Ayşegül
2005Kavram haritası yönteminin öğrencilerin periyodik tablo konusunu anlamalarına etkisiKaymak, Hacer
Aug-2006"Maddenin sınıflandırılması ve dönüşümleri" konusunda çoklu zeka kuramı destekli öğretim yöntemi'nin öğrenci başarısı, tutumu ve hatırda tutma düzeyine etkisiUçak, Esra 
2014Öğretmen adaylarının fen öğretiminde kullandıkları iletişimsel yaklaşım türleriUçak, Esra 
2016Sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğretim uygulamalarının 5. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerinin akademik başarı, yaratıcılık ve motivasyonlarına etkisiKulalıgil, Armağan
May-2011Tahmin et-Gözle-Açıkla stratejisine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler ve bazlar konusunu anlamalarına etkisiÖzdemir, Hakan
2015Üniversite öğrencilerinde çevre eğitimi gereksiniminin incelenmesiÖnder, Rasim
2016Yedinci sınıf fen bilimleri dersine yönelik tasarlanan bilgisayar oyununun öğrencilerin fene yönelik öz-yeterliklerine, motivasyonlarına ve saldırganlıklarına etkisiSay, Fuat Serkan