Browsing by Author Abdurrahman Tanrıöğen

Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20172014 yılı MEB ilkokul ve ortaokullarında 4 yılını tamamlayan müdürlerin değerlendirilmesine analitik bir bakış (Acıpayam örneği)Apa, Cemil
2017Aday öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ( Denizli ili Merkezefendi ilçesi örneği)Kırılmış, Şenay
2018Anaokulu aidatlarına ilişkin görüşlerBilgiç, Ayten
Sep-2017Bilim ve sanat merkezi yöneticilerinden beklenen liderlik davranışları ( Denizli ili Pamukkale ilçesi örneği )Çalışkan, Hurşit
2015Denizli il merkezinde bulunan zihinsel ve bedensel engelli grupların farklı türdeki özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin öğrenen örgüt kavramı algılarıÜnal, Akın
2007Denizli ilköğretim okullarında okul-çever ilişkileri üzerine öğretmen görüşleriKara, Ceren 
2016Etkili okul yöneticisinin epistemolojik inançları ve bu inançların öğretmenlerin mesleki başarılarına etkisine ilişkin öğretmen algılarıHıdıroğlu, Yeliz Özkan
2017Halk eğitimi merkezlerinin karşılaştığı sorunlarSelçuk, Mehmet
2005İlkögretim okulu ögretmenlerinin okul yöneticilerinin örgütleme ve esgüdümleme becerilerine ilişkin algıları (Denizli İli örneği)Gökhan, Figen
2011İlköğretim okullarında örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkiler [Doctoral Thesis]Ordu, Aydan 
2007İlköğretim okullarının bürokratikleşme düzeyi ile öğretmen morali arasındaki ilişkilerErmeç, Gaye Emine
2006İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumları [Master Thesis]Kurşunoğlu, Aydan
Jun-2006İlköğretim okulu yöneticilerinin yetki kullanımında ve yetki devrinde yaşadıkları sorunlarYücel, Zafer
2011İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları ve bu davranışların okul etkililiği üzerindeki etkisine ilişkin algılarıGökmen, Ayşe
2018Maarif müfettişlerinin denetim sisteminin mevcut durumuna ilişkin görüşleriÖnal, Recep
2017Meslek liseleri yöneticileri gözüyle meslek liselerinin önemi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileriGülhan, Asım
Mar-2019Okul yöneticilerinin algı yönetimi taktikleri, örgüt iklimi ve öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkilerSarı, Tamer 
2017Okul yöneticilerinin çatışma çözme stilleri (Denizli Sarayköy örneği)Hartoka, Ersin
Jun-2017Ortaokul öğretmenlerini motive etmede ödülün rolüErkan, Ufuk
2018Ortaokul öğretmenlerinin moral düzeylerini etkileyen müdür davranışlarıGünay, Ethem