Browsing by Author Alaattin Şen

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-20165-Amino Salisilik Asit’in CYP450 bağımlı metabolizmasının karakterize edilmesiKale, Elif
Jul-20166-{2-[(5-siyano-4,5-dihidropirazol-1-İL)-2- okzoetilamino] etilamino} nikotinonitril dihidroklorit hidrat bileşiğinin in vitro antidiyabetik etkilerinin araştırılmasıAyar, Buket
Mar-2019Capparis Ovata'dan izole edilen bileşiklerin in-vitro anti-enflamatuar etkilerinin araştırmasıAlfa, Hajarat Abilo
Dec-2017Capparis Ovata’dan elde edilen MSCOV, alt ekstreleri ve saf bileşiklerin multipl skleroz üzerine etkileri-moleküler mekanizmalarÖzgün Acar, Özden 
Aug-2007Çipura (Sparus aurata L., 1758) beyin dibenzilfloresein o-debenzilaz enziminin karakterize edilmesiHançer, Demet
Jul-2006Çipura (sparus aurata) karaciğer mikrozomlarında ilaçları metabolize eden enzimlerin karakterize edilmesi ve yaşlanma ile ilişkisinin araştırılmasıAkdoğan, Hatice Ardağ
May-2018Deneysel alerjik ensefalomiyelit(dae) modelinde merkezi sinir sistemine sızan lökositlerin belirlenmesiErtosun, Kemal
Mar-2019Fingolimod türevi orjinal ST-1505 bileşiğinin multipl skleroz tedavi etkinliğinin araştırılmasıSandal, Fatma
Jul-2012Kızılçam (Pinus brutia Ten.) sitokrom P450720B (CYP720b) geninin klonlanması ve karakterize edilmesiSemiz, Aslı 
Oct-2006Limnodrilus profundicola (Verril 1871) kolinesteraz ve etoksirezorufin o-deetilaz aktivitelerinin biyomarkör olarak kullanılmasının araştırılmasıÖzdemir, Adile 
Jan-2017Multipl Skleroz (MS) hastalığının tedavisinde kullanılan fingolimod benzeri ilaçların biyoetkinliklerinin incelenmesiTurgut, Gurbet Çelik
Oct-2010Sitokrom P4501-3 (CYP1-3) ve faz II enzimlerinin Türk ülseratif kolit hastalarında genetik polimorfizmiBüyükgöze, Özgen
Jun-2007Sülfit oksidaz yetersizliğinin ilaç metabolize eden enzimlerle ilişkisiTütüncü, Begüm