Browsing by Author Uğur Cavlak

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2010Bakas Caregiving Outcomes Scale'in (Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği) Türkçe'ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliliğiCan, Tuba
2004Diyabetik hastalarda ağrı eşiği ve toleransının incelenmesiTelli, Orçin
Nov-2009Elektrik stimülasyonu ve izometrik egzersizin sağlıklı quadrıceps femoris kasının izokinetik kuvvetine etkilerinin karşılaştırılmasıBaskan, Emre 
May-2008Farklı hemisfer lezyonu olan inmeli hastalarda kognitif yetenek,fiziksel fonksiyon,depresif semptomlarve yaşam kalitesinin karşılaştırılmasıUysal, İsmail 
Dec-2007Farklı yaş gruplarında bel ağrısı olan bireylerin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi açısından sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıAktaş, Hatice
Oct-2006Hemiplejik serebral paralizili çocuklarda etkilenmemiş ekstremitelerin fiziksel parametrelerinin incelenmesiGüney, Naile
Feb-2008The Impact on Famıly Scale'ın (Aile Etki Ölçeği) Türkçe'ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliğiBeydemir, Feride
May-2016Kronik bel ağrısı olan kadınlarda klinik pilates eğitiminin etkinliğinin araştırılması: randomize kontrollü bir çalışmaBaskan, Özden
19-Aug-2010Reliability and validity of the Turkish version of the CDC Hrqol-4 scale in patients with chronic low back painAslan Bas, Ümmühan ; Cavlak, Uğur ; Yağcı, Nesrin ; Baskan, Emre 
2015Sağlıklı bireylerde fiziksel özelliklerin gövde ve alt ekstremite kas enduransına etkilerinin incelenmesiDoymaz, Fadime
Nov-2013Sağlıklı genç erkeklerde denge yeteneği ve alt ekstremite performans düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesiKılavuz, Gönül
Nov-2009Serbest yürüyüşün orta yaş ve üzeri bireylerde fiziksel ve kognitif fonksiyonlar, emosyonel statü ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesiiTelli Atalay, Orçin 
Jan-2017Uluslararasi fonksiyonellik, özür ve sağlik siniflandirmasi kodlama (ICF) sisteminin serebral palsili çocuklarda uygulanarak etkinliğinin belirlenmesiAhmed Ahmed Hamood Al Sakkaf
Nov-2011Uluslararası fonksiyonellik, özür ve sağlık sınıflandırması kodlama sisteminin farklı özür gruplarında uygulanması: uygulayıcılar arası farklılıkYarar, Feride 
Feb-2012Yaşlılarda denge ve yürüme fonksiyonlarının çömelme (SqUAT) ve eğimli çömelme (declıne squat) testleri ile ilişkisinin incelenmesiUysal, İrfan