Browsing by Author Meral Uras Başer

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
20192008 - 2018 yılları arasında yapılan milli eğitim şuralarında eğitim yönetimi ve denetimi alanında alınan kararlarSerçin, Fatma
2018Anaokulu müdürlerinin etkili liderlik özelliklerine sahip olma düzeyleriBilkay, Güliz
2016Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ( Denizli ili örneği)Aydemir, Oğuzhan
2015Denizli ili merkez ilçelerindeki meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin iş doyumlarıArslan, Serdar
2015İlk ve ortaokullarda bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğine etkisiKaraca, Didem
2017İlkokul ve ortaokul müdürlerinin disleksiye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesiGever, Abdurrahman
2016İlkokullarda veli memnuniyetiDirik, Sinan
2015İlköğretim okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkiKuş, Hülya Hoyraz
2016İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumuAkhan, Bülent
Oct-2010İlköğretim okulu müdürlerinin disiplin dışı davranışları önlemede gösterdikleri liderlik davranışlarıÇimen, Gizem
2018Köy enstitüleri ve eğitim felsefesiAydemir, Ozan
Feb-2010Lise öğretmenlerinin örgütsel öğrenme düzeyine ilişkin algılarıÇandır, Recai 
Jan-2018Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki hizmetiçi eğitim etkinliklerine ilişkin ilkokul öğretmenlerinin algılarıKeçelioğlu, Mehmet Ali Serdar
2017Okul müdür yardımcılarının empatik eğilimlerinin incelenmesi ( Denizli Pamukkale ilçe örneği )Mulcar, Mehmet
2016Okul yöneticilerinin ders denetimi yapmalarına ilişkin öğretmen algıları ( Denizli ili Acıpayam ilçe örneği )Dağ, Ayşegül
Jun-2016Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiDönmez, Erhan
2018Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları umutsuzluk düzeyleriToka, Emel
2018Türkiye ile seçilmiş bazı ülkelerin eğitim denetimi sistemlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili son on yılda yapılmış çalışmaların incelenmesiOruç, Mücahit Ramazan