Browsing by Author Aydan Ordu

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Denizli Valiliğinde genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelin iş doyum düzeyiBoyacı, Özgür
2017Engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin iş doyumlarının belirlenmesiKaraçam, Özgür
2018Güç merkezi oluşturma oyunlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye etkisiGencer, Muharrem
Jan-2019İlkokul bünyesinde bulunan ana sınıflarının iç ve dış mekânlarının fiziksel açıdan incelenmesiDüzce, Muzaffer
Jan-2018İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiKısa, Durmehmet
Jan-2019İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesiÇatal, Mustafa
Sep-2015İlkokullarda TKY ilkelerinin uygulanmasına ilişkin öğretmen algılarıYasin, Ufuk
2017Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları [Yıldırım, Sami]Yıldırım, Sami
2018Mimari özellikleri farklı ilkokul binalarında görev yapan öğretmenlerin okulları hakkındaki görüşleriÇamur, Adem
May-2016Okul müdürlerinin maarif müfettişlerine ilişkin görüşlerinin meteforik olarak incelenmesi (Denizli İli Merkezefendi İlçesi Örneği)Dinç, Musa
2018Okul öncesi öğretmenleri aile katılım çalışmalarına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesiÖzen, Fatma
2017Okul yöneticilerinin toksik (zehirli) liderlik davranışları ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki [Master Thesis]Çetinkaya, Hakan
May-2016Okula başlama yaşının öğrenci başarısına etkilerine ilişkin öğretmen görüşleriUysal, Vahide Oylum
2018Okullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar ( Denizli İli Çivril İlçe örneği )Adalı, Cennet
2017Ortaokullarda çalışan eğitim yöneticilerinin tükenmişlik düzeylerine ilişkin algıları (Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçe örneği)Atmaca, Hüseyin Mücahid
2019Öğrencilerin oluşturduğu informal gruplara ilişkin öğretmen görüşleriAyhan, Hakan
2016Öğretmenlerin performans değerlendirme kriterlerine göre kendilerini değerlendirmeleri ( Denizli ili Çal ilçe örneği )Sürer, Musa
2018Örgüt kültürü, psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler [Master Thesis]Balçık, Ece
2015Türkiye’de öğretimsel liderlik alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesiAkgün Dik, Özlem